Followers

Google+ Followers

Sunday, 15 January 2012

15.01.2012


Wiadomość od Galaktycznej Federacji 15 stycznia 2012Kodeks Postępowania

Gdziekolwiek osoba nie zrzeszona lub członek Galaktycznej Federacji nie będzie uwikłany w ubliżanie lub nadużycia fizyczne lub werbalne osób drugich i będzie przez cały czas powstrzymywał się od jakichkolwiek utarczek z innymi na jakimkolwiek poziomie. Przez cały czas tenże członek Galaktycznej Federacji będzie szanował i honorował poglądy i opinie innych i będzie wystrzegał się nieuszanowania osób dalszych w jakikolwiek sposób. Naruszenie powyższych zasad będzie przyczyną do odwołania naruszyciela prawa do stania się członkiem na pełnym stanowisku lub pracowania z Galaktyczną Federacją na jakimkolwiek poziomie osobiście lub pośrednio.

Dalsza reguła mówi, że żadna osoba pracująca w sposób pośredni lub bezpośredni z Galaktyczną Federacją, uczestnicząca w używaniu substancji zmieniających stany świadomości, gdyż to może i ingeruje w optymalne funkcjonowanie i wydajność danej osoby nie będzie tolerowana na tym poziomie zaangażowania w służbę dla misji naszej i innych. Proszę zrozumieć, że my nie życzymy sobie zmuszać nikogo do naszych poglądów. Musimy jednak usiłować, aby oferować nasze najlepsze starania i najczystsze zobowiązanie się dla misji, którą zgodziliśmy się podjąć przez rozporządzenie naszego Stwórcy. Tylko ci co są gotowi ofiarować swoje najszczersze starania i pełną uwagę dla tych treści będą rozpatrywani do objęcia pozycji w Galaktycznej Federacji i tylko ci, którzy będą dotrzymywali tych wytycznych będą kontynuowali swoją służbę z nami.

Proszę pamiętajcie, że inne zasady również obowiązują i w czasie naszego początkowego rozeznania z tymi, którzy są uznawani za kompetentnych na to stanowiska u nas, te zasady będą w pełni wyjaśnione każdemu z was. Jest wiele korzyści w pracy z nami i pomimo tego, że może być wymagane wyrzeczenie się pewnych nawyków i skłonności do których jesteście przyzwyczajeni, w dłuższym czasie otrzymacie znacznie więcej niż wasz wkład o który zostaliście poproszeni.
.
My, Galaktyczna Federacja uznajemy siebie za zdolnych do wypełnienia misji przywrócenia światów do ich pierwotnych warunków, fizycznie, duchowo, emocjonalnie i mentalnie, ze względu na nasze niezłomne zaangażowanie w osiągnięciu pełnego potencjału naszego jak i indywidualnych członków naszej organizacji oraz organizacji jako całości. Wiele planetarnych społeczności zależy od naszej egzystencji oraz naszej asysty i pomocy w wyciąganiu ich z ciemności, która im się przydarzyła i dokonamy wszelkich możliwych starań, żeby wykonywać nasze obowiązki z honorem, uczciwością i całkowitym zaangażowaniem dopilnować, aby wszyscy potrzebujący naszego wsparcia otrzymali asystę o najwyższej jakości od wysoce wyszkolonego personelu, który zobowiązał się w swoim życiu do osiągnięcia ich najwyższego potencjału w użyciu swoich talentów do służenia innym i asystowaniu innym w ich podróży.

Jest wiele przyjemnych doświadczeń, którymi można się cieszyć podczas bycia członkiem Galaktycznej Federacji i jesteśmy przekonani, że wielu z was nawet przez moment nie będzie brakowało nisko wymiarowych rozrywek, do których byliście przyzwyczajeni. Jesteśmy podekscytowani i pragniemy pokazać wam jak wiele przyjemności i jak ogromne doświadczenia czekają na was, gdy staniecie się członkami naszego zespołu i tak bardzo oczekujemy na osobiste spotkanie z wieloma z was w tych nadchodzących dniach, kiedy będziemy mogli poznać siebie lepiej i przedyskutować możliwości i waszą przyszłość związaną z nami. Do tego czasu wytrwajcie w osiąganiu waszego największego potencjału w 3W świecie gdyż wkrótce poprzeczka zostanie wam podniesiona całkiem wysoko i wasze możliwości będą prawie nieograniczone. Jesteśmy waszą Świetlną Rodziną z gwiazd.

Przekaz przez Grega Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Przetłumaczyli Sławek i Viola
 

No comments:

Post a Comment

Keshe

For more info pls visit Free Pages webpage

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Polish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Polish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Polish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Polish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Polish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Polish

Despertando.Me - Others Channels

Despertando.Me - Others Channels
Click image

GALACTIC CHANNELINGS

GALACTIC CHANNELINGS
In Polish